Bagaimana PCB (Potongan Cukai Berjadual) Berfungsi

Advertisement

Potongan Cukai Berjadwal

bagaimana fungsi Potongan Cukai Berjadual di malaysia, Untuk mereka yg bekerja pasti setiap hujung bulan anda menanti kehadiran slip gaji daripada majikan & juga melihat baki terbaru yg telah dikemaskini di dalam akaun financial institution. Setiap kali belek slip gaji, pasti terlihat bahagian potongan yg dilabel sebagai PCB bagi mereka yg layak dikenakan cukai. Menjadi seorang warganegara & pekerja yg bijak, kenalah tahu sedikit sebanyak perihal Potongan Cukai Berjadual ini.

PCB sebagai cukai muktamad

Bermula dgn cukai pendapatan bagi Tahun Taksiran 2014 (cukai yg difailkan pada tahun 2015) di Malaysia, pembayar cukai yg telah membuat PCB tak perlu memfailkan penyata cukai pendapatan sekiranya potongan cukai bulanan yg dibuat merupakan cukai muktamad mereka. Namun, mereka perlu memfailkan cukai sekiranya ingin mengurangkan jumlah pendapatan yg boleh dikenakan cukai melalui pelepasan. Langkah ini dapat mengelak mereka yg tak memfailkan cukai daripada mendapat rekod yg negatif.

Namun,tiga kriteria seperti yg tertera di bawah haruslah dipenuhi:

 1. Pekerja tersebut hendaklah menerima pendapatan pekerjaan seperti yg diperuntukkan di bawah Seksyen 13, Akta Cukai Pendapatan 1967.
 2. PCB pekerja tersebut hendaklah dibuat di bawah Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Daripada Saraan) 1994
 3. Pekerja hendak telah berkhidmat kepada majikan yg sama dalam tempoh selama 12 bulan di bawah 1 tahun kalendar (iaitu dari 1 Januari hingga 31 Disember).

Untuk memastikan bahwa PCB anda ialah cukai muktamad, kau mungkin perlu memohon supaya potongan dibuat untuk apa-apa pelepasan yg lain. dan dapat dikerjakan dgn cara mengisi & menyerahkan Borang Cukai Pendapatan TP1. Kau boleh menyenaraikan pelepasan lain yg anda berhak anda dapati di dalam borang ini untuk tujuan pengiraan PCB.

Pelepasan yg boleh dituntut di dalam borang tersebut termasuk:

 • Deposit bersih dlm Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN)
 • Pembelian peralatan sukan
 • Bayaran alimoni kepada bekas isteri
 • Insurans nyawa
 • Rawatan perubatan
 • keperluan khas and kos penjaga bagi ibu bapa
 • Peralatan sokongan asas untuk kegunaan pekerja yg kurang upaya, suami/isteri atau ibu bapa yg kurang upaya
 • Yuran pendidikan diri sendiri
 • Insurans pendidikan/perubatan
 • Anuiti tertunda
 • Faedah utk pinjaman perumahan(tertakluk pada syarat-syarat yg ditetapkan), and
 • Pembayaran zakat (hanya jika belum dipotong melalui PCB).
 • Kos perubatan utk penyakit serius,
 • Pemeriksaan kesihatan yg lengkap,
 • Pembelian buku, majalah and jurnal,
  Pembelian komputer riba (sekali setiap 3 tahun),

Selepas menghantar borang kepada LHDN & memberikan salinan kepada majikan kau, majikan anda akan membuat pembayaran amaun PCB anda kepada LHDN di setiap bulan, selaras dgn Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Daripada Saraan) 1994.

Bila majikan anda membuat potongan jumlah PCB dari gaji anda pada setiap bulan untuk tempoh berterusan selama 12 bulan mungkin anda akan mendapat bahwa terdapat cukai terlebih bayar apabila anda memfailkan cukai anda.

Soalan Lazim Potongan Cukai Berjadwal

Apakah kaedah yang digunakan oleh majikan dalam menentukan jumlah PCB yang perlu dipotong?

;Penentuan amaun PCB boleh ditentukan samada dengan kaedah pengiraan penggajian berkomputer atau merujuk kepada Jadual Potongan Cukai Bulanan yang boleh didapati di laman web LHDNM.

Bolehkah pekerja mengarahkan majikan supaya tidak membuat potongan PCB ke atas saraannya dengan alasan ingin membayar zakat pada hujung tahun?

.Tidak boleh kerana zakat belum dibayar.

Dalam kes pembayaran zakat seseorang itu perlulah membayar zakatnya kepada hujung tahun dari saku sendiri dahulu, dan seterusnya membuat tuntutan kembali kepada LHDNM melalui pemfailan cukai seperti biasa dengan mengemukakan resit zakat yang telah dibayar untuk mendapat semula amaun setara dari PCB yang telah dibayar.

Untuk perbandingan mereka yg berpendapatan RM85,000 akan dikenai potongan cukai pada lingkungan sebesar RM20,000 sebulan!

Merujuk kepada jadual yg disediakan oleh LHDNM, kita boleh memeriksa samada potongan PCB yang dikira oleh majikan adalah selari dgn gaji & status kategori kita yg berkenaan.

Advertisement
Bagaimana PCB (Potongan Cukai Berjadual) Berfungsi | sentot | 4.5