Contoh Borang Maklum Balas Program

Advertisement

Pejabat Operasi Zon Selatan: Borang Maklumbalas Pelanggan regarding Contoh Borang Maklum Balas Program

Contoh Borang Maklum Balas Program,

Analisa borang penilaian program

1. ANALISA BORANG PENILAIAN PROGRAM Karnival Pendidikan Kaunseling Kerjaya peringkat kebangsaan sekolah berasrama penuh yg berlangsung pada 24 hingga 27 septembe r2013 yg lalu di sekolah menengah Sains Kuala Terengganu sudah berjalan dgn lancar.

Borang penilaian program sudah diedarkan kepada peserta seminar pada malam 26 september 2013. Borang penilaian ini diedarkan utk mengukur tahap keberkesanan tempat seminar, urusetia seminar & pengisian seminar. Hasil dapatan daripada borang penilaian tersebut ialah seperti dlm jadual di bawah: Bil. Butiran Lemah Sederhana Baik Cemerlang

1. Tempat Seminar 1 zero.89% 18 16.07% 71 63.39% 22 19.64% 2. Urusetia Seminar – – three 2.46% 44 39.29% 65 58.03% 3. Pengisian Seminar – – 3 2.46% 23 20.54% 86 76.79% Berdasarkan jadual di atas, seorang peserta seminar menyatakan tempat seminar ialah lemah. 18 orang daripada semua peserta menyatakan sederhana, 71 orang menyatakan tempat program baik & 22 orang menyatakan cemerlang. Bagi item urusetia seminar, 3 orang menyatakan sederhana. 65 orang menyatakan cemerlang & 44 orang menyetakan baik. Manakala utk item pengisian seminar pula seramai 86 orang menyatakan pengisian program ini ialah cemerlang. 23 orang menyatakan baik & 3 orang menyatakan sederhana. Utk item urusetia & pengisian seminar tak ada peserta yg menyatakan lemah.

2. PERATUS KEBERKESANAN PROGRAM KARNIVAL PENDIDIKAN KAUSNELING KERJAYA SBP 2013 Graf bar di atas menunjukkan bilangan peratus hasil Penilaian Program Karnival Pendidikan Kaunseling Kerjaya peringkat kebangsaan sekolah berasrama penuh 2013. Berdasarkan jadual di atas hasil penilaian utk tempat program ialah zero.89% lemah, 16.07% sederhana, 63.39% baik & 19.64% mengatakan tempat program ialah cemerlang. Hasil penilaian utk urusetia seminar pula ialah 58.03% mengatakan pihak urusetia program carnival ini cemerlang,39.29% mengatakan baik & 2.46 menyatakan sederhana.

Utk item urusetia program tak ada peserta yg menyatakan lemah. Seterusnya item penilaian utk pengisian program pula, 20.54% mengatakan baik, 2.46% menyatakan hanya sederhana & 76.79% menyatakan pengisian program ini cemerlang. Bagi item pengisian seminar ini juga tak ada peserta yg menyatakan lemah. Kesimpulannya, hasil dapatan daripada borang penilaian program ini sangat memuaskan. Cuma utk temapat seminar sahaja yg menunjukkan penilaian baik lebih tinggi daripada cemerlang. Diharapkan dapatan borang penilaian ini dapat menjadi sumber rujukan utk membuat penambahbaikan bagi program seperti ini pada masa akan datang

Advertisement
Contoh Borang Maklum Balas Program | sentot | 4.5