Peranan Ibu Bapa Dalam Mendidik Anak Anak

Advertisement

Peranan Ibu Bapa Dalam Mendidik Anak Anak

Bercakap tentang pendidikan anak-anak, pengaruh terbesar adalah ibu. Di tangan ibu, kejayaan pendidikan anak-anaknya, walaupun sudah tentu penyertaan Encik, tidak boleh diabaikan. Ibu memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anaknya, terutama Child. Pendidikan di sini termasuk pendidikan, agama, moral, fizikal/Intelek, fizikal, psikologi dan sosial.

Peranan ibu dalam mendidik anaknya dibezakan kepada tiga, pertama, ibu sebagai keperluan anak tempatan banyak. Kedua, ibu sebagai model bagi suri yang muda. Akhir sekali, ibu sebagai pemberi motivasi untuk kesinambungan kehidupan kanak-kanak.

Peranan ibu sebagai keperluan kanak-kanak itu untuk tempatan banyak.
Hal ini sangat penting terutama apabila bergantung secara total terhadap beliau ibu, iaitu umur 0-5 tahun. Kemudian berterusan sehingga tempoh kanak-kanak sekolah, malah ke arah dewasa. Ibu-ibu perlu memberikan bukan sahaja masa untuk sentiasa bersama-sama, tetapi juga berinteraksi atau berkomunikasi dalam terbuka dan reciprocal dengan anak lelakinya. Pada dasarnya seseorang perlu meliputi keperluan fizikal, psikik, sosial dan rohani. Keperluan fizikal adalah keperluan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Psikik termasuk keperluan untuk kasih sayang, rasa selamat, diterima dan dinilai. Manakala keperluan sosial akan didapatkan daripada sekumpulan kanak-kanak di luar persekitaran keluarga.

Seorang ibu terpaksa memberi atau untuk memenuhi keperluan kanak-kanak itu munasabah dan bertanggungjawab, tidak berlebihan dan tidak kurang. Memenuhi keperluan kanak-kanak adalah berlebihan atau kurang akan menyebabkan peribadi kurang sihat pada masa akan datang. Dalam memenuhi keperluan kanak-kanak psikik, seorang ibu harus mampu untuk mewujudkan situasi yang selamat bagi anak-anak mereka. Ibu dijangka dapat membantu apabila mereka menghadapi kesulitan. Perasaan kanak-kanak itu keselamatan yang diperolehi dari rumah akan dibawa keluar dari rumah, bermakna bahawa kanak-kanak akan mudah tidak bimbang apabila berhadapan dengan masalah yang timbul.

Peranan ibu Ratu sebagai contoh untuk anaknya.
Dalam mendidik kanak-kanak, seorang ibu harus mampu menjadi contoh bagi anak-anaknya. Memandangkan tingkah laku ibu bapa, terutama ibu-ibu, akan dicontohi yang kemudian dijadikan panduan tingkah laku kanak-kanak, harus dapat menjadi contoh untuk mereka. Dalam kes ini, yang mesti dipatuhi oleh ibu-bapa dalam mendidik anak-anak adalah satu proses mendidik mengikut tahap kecerdasan kanak-kanak itu sendiri. Kecerdasan kanak-kanak berumur 0-5 tahun terhad kepada minda inderawinya sahaja, munasabah, dan perasaannya mempunyai tidak berfungsi penuh berpotensi.

Sejak kanak-kanak yang lahir dari rahim seorang ibu, seorang ibu, maka banyak pewarna dan dipengaruhi perkembangan peribadi, tingkah laku dan moral kanak-kanak. Untuk membentuk kelakuan baik kanak-kanak bukan sahaja melalui lisan tetapi juga dengan bil bil haal iaitu mendidik anak-anak melalui tingkah laku. Sejak kanak-kanak dilahirkan, dia akan sentiasa melihat dan memerhati pergerakan dalam pergerakan atau tingkah laku. Dari tingkah laku ibunya, kanak-kanak sentiasa akan melihat dan mencontohi yang kemudian diambil, dimiliki dan diaplikasikan dalam kehiduapnnya. Dalam perkembangan kanak-kanak, proses mengenal pasti telah mula dilakukan apabila kanak-kanak berumur 3-5 tahun.

Peranan ibu sebagai pemberi motivasi untuk kelangsungan hidup anaknya.
Sejak zaman kelahiran kanak-kanak, proses pertumbuhan organ-organ pelbagai bukanlah belum lengkap sepenuhnya. Pembangunan proses organ sebahagian besarnya ditentukan oleh kanak-kanak motivasi/rangsangan yang diterima daripada ibunya. Rangsangan yang diberikan oleh ibu, akan memperkaya pengalaman dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak. Apabila dalam bulan pertama kanak-kanak itu kekurangan visual rangsangan, perhatian kepada alam sekitar akan juga dikurangkan.

Rangsangan lisan daripada modal sangat akan memperkaya kemahiran bahasa kanak-kanak daripada kedua-dua yang kualiti serta kuantiti. Ibu kesediaan untuk berbincang dengan anaknya akan membangunkan proses bercakap kepada kanak-kanak. Jadi, perkembangan mental kanak-kanak akan sebahagian besarnya ditentukan oleh bagaimana motivasi/rangsangan/rangsangan diberikan ibu terhadap anaknya. Bentuk rangsangan boleh cerita, pelbagai permainan pendidikan atau alat boleh juga menjemput rekreasi boleh memperkayakan pengalamannya. Berikut adalah sosok ibu yang diperlukan untuk terus meningkatkan kualiti memperkaya diri dengan seberapa banyak Sains, teknologi, dan seni sebagai modal permulaan untuk kejayaan beliau sebagai pemberi motivasi dalam memberikan kanak-kanak pintar yang kewujudan dan kejayaan.

Advertisement
Peranan Ibu Bapa Dalam Mendidik Anak Anak | sentot | 4.5